عكس كد قالب انتقال دهنده صفحه

كد انتقال بازديد كننده به صفحه ديگر

شما با اين كد ميتوانيد بازديد كنندگان وبلاگ و وب سايت خود را به آدرس ديگري منتقل كنيد كد زير را در محل درج كد ها و اسكريپت هاي وبلاگ و وب سايت خود قرار دهيد براي ويرايش آدرس لينك زير را تغيير دهيد var targetURL="http://www.ja3az.ir/site/" جهت...
ادامه مطلب
بالا