راست كليك ممنوع

كد جلوگيري از راست كليك كردن در وبلاگ

كد جلوگيري از راست كليك كردن در وبلاگ شما كه باعث ميشه بازديد كننده نتونه از وبلاگ شما كپي برداري كنه تست شده و آماده شده براي تمامي سرويس هاي وبلاگ دهي براي تمامي بازديد كنندهگان سايت ياس98 براي استفاده د زير را در وبلاگ...
ادامه مطلب
بالا