آموزش قرار دادن تگ های هدینگ h1،h2

آموزش قرار دادن تگ های هدینگ h1،h2

آموزش قرار دادن تگ های هدینگ h1،h2 آموزش سئو قالب درس دوازدهم یکی از مسائل بسیار مهم و پر اهمیت در سئو قالب ، تگ های هدینگ هستند که باید در قالب ها به صورت صحیح قرار داده شوند.تگ های هدینگ به صورت h1،h2،h3،h4،h5،h6 هستند که در...
ادامه مطلب
بالا