كمك ترك اعتياد در تهران | كمپ اجباري آقايان

كمپ ترك اعتياد سرود تولد تهران ، بهترين مركز مجاز كمپ ترك اعتياد آقايان در تهران و كرج شبانه روزي كلينيك بستري بيمار از ساير شهرستانها

 

خدمات كمپ ترك اعتياد

امكانات ورزشي

اين موسسه كمپ ترك اعتياد با توجه به فضاي بهينه درماني و آسايشي كه براي مددجويان فراهم آورده، استفاده از لوازم بدنسازي مثل تردميل،دوچرخه و دستگاه هاي ورزشي را محيا كرده است

 

امكانات تفريحي

امكان استفاده از باشگاه كه شامل ميز بيليارد،ميز پينگ پنگ،ميز فوتبالدستي، بازيهاي گروهي و تورهاي دسته جمعي ۲۴ يا ۴۸ ساعته

شرايط محيطي

باغ ويژه درمان و ترك اعتياد مددجويان گرامي اين مركز كه در بهترين نقطه با آب و هواي بسيار خوب در باغي به وسعت 2500 متر جهت هوا خوري و تفريح در كمپ اجباري

 

استخر آب گرم

استفاده از استخر ابگرم براي تمام فصول و امكان استحمام فريي تايم براي هر مددجو در اين كمپ ترك اعتياد موجود است.

امكانات خصوصي

موبايل ،لپ تاپ،اي پد،تب لت و واي فاي، استفاده اختصاصي از تي وي ولوازم صوتي و گاز و يخچال و قهوه ساز و ماكروفر براي هر قسمت، تخت و كمدهاي خصوصي براي مددجويان  كمپ ترك اعتياد

 

شرح دوره

يك دوره شامل چهار هفته ميباشد. سم زدايي، ورود به گروه سالن سبز، گروه درماني و برنامه هاي جمعي ، جلسات گروهي ترك اعتياد، ورزش از برنامه هاي ماهانه اين مركز كمپ ترك اعتياد ميباشد.